logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

TRENER GRAFOMOTORYKI©

Trener Grafomotoryki© w pełni przygotowuje do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dzieci i młodzieży, w tym do przeprowadzania Indywidualnego Kinestetycznyego Treningu Pisania© (IKTP) a tym samym przygotowania do pisania lub udoskonalenia funkcji pisania.

  Szkolenie bazuje na umiejętnościach z zakresu diagnozy i terapii ręki, które są niezbędne do prowadzenia terapii sprawności grafomotorycznej, dlatego zapraszamy na nie jedynie Absolwentów naszych szkoleń z zakresu terapii ręki.

ZAKRES SZKOLENIA:

(poniżej prezentujemy jedynie wyciąg programu, jego bardzo obszerna całośc, zostanie udostępniona osobom zgłaszającym się, jest ona chroniona prawem autorskim)

MODUŁ DIAGNOSTYCZNY

Diagnoza sprawności grafomotorycznej dziecka©
Diagnoza gotowości do pisania©

MODUŁ TERAPEUTYCZNY

Poziom I – przygotowanie do pisania

 • Ćwiczenia nadgarstka i palców
 • Ćwiczenia zwiększające sprawność ręki podczas pisania
 • Multisensoryczny Program Stymulacji Dłoni©

Poziom II – Indywidualny Kinestetyczny Trening Pisania© (IKTP©)

 • Wyobrażeniowy model pisania©
 • Skalowanie pisarskie©
 • Kierunek ruchu podczas pisania
 • Usprawnienie do pisania w liniaturze
 • Przebieg IKTP

Poziom III – wspomaganie funkcji pisania

 • Grafoplastyka©
 • Wybór właściwego narzędzia pisarskiego
 • Stymulowanie wlaściwego chwytu narzędzia pisarskiego
 • Wybór ręki dominującej
 • Leworęczność – wsparcie dla dziecka
 • Przegląd pomocy do treningów grafomotoryki

UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • Podręcznik Trenera Grafomotorki, a w nim:
  • część merytoryczna
  • propozycje ćwiczeń do MODUŁU DIAGNOSTYCZNEGO i MODUŁU TERAPEUTYCZNEGO
 • Karty Pracy Trenera Grafomotoryki
  • z pełnym Indywidualnym Kinestetycznym Treningiem Pisania
  • karty Uczestnik otrzymuje również w wersji pdf

Weź udział w profesjonalnym warsztacie - doskonal swoje umiejętności w ProCentrum

Cena szkolenia: 658 zł

CZAS TRWANIA: 10 godzin dydaktycznych

GODZINY SZKOLENIA: 10.00-18.00 lub 09.00-17.00 w zależności od lokalizacji

Adresaci:

Wyłącznie Absolwenci szkolenia Terapia Ręki w ProCentrum.

Szkolenie realizowane jest w wybranych miastach. Lista miejsc znajduje się w sekcji dot. aktualnych terminów szkolenia.

CERTYFIKAT

ProCentrum jest Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – nr wpisu 142/NPDN/2016. Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty o numerze RED.5470.20.2019.MT z dnia 30 sierpnia 2019 r. – co poświadcza najwyższą jakość naszych szkoleń, kadry, programów i publikacji. Ponadto akredytacja MEiN oznacza, że nasze szkolenia podlegają pełnej refundacji ze środków publicznych.

Osoba kończąca szkolenie otrzymuje dwa dokumenty: certyfikat oraz zaświadczenie, poświadczające, że Uczestnik uzyskał tytuł Trenera Grafomotoryki© oraz nabył wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia treningów pisania dzieci i młodzieży.

Certyfikat nie upoważnia do szkolenia osób dorosłych.

Oceny Uczestników:

Szkolenie najwyżej oceniane przez Uczestników. Poznaj opinie o nas i przyjdź na najlepsze szkolenie w najlepszej cenie.

tekst alternatywny

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

W roku szkolnym 2023/2024 zaplanowaliśmy następujące terminy:

 • GDAŃSK – 08.06.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • ŁÓDŹ – 26.04.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • KATOWICE – 07.01.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • POZNAŃ – 24.06.2024 – brak miejsc -zapisy zakończone
 • POZNAŃ – wkrótce nowy termin
 • WROCŁAW – 23.06.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • WROCŁAW – wkrótce nowy termin
 • WARSZAWA – 06.10.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA

Uczestników z innych miast zapraszamy do najbliższych miejscowości lub do Warszawy.

ZGŁOSZENIA:

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika oraz nr telefonu

Zapraszamy