logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

TRENER GRAFOMOTORYKI©

Trener Grafomotoryki© w pełni przygotowuje do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dzieci i młodzieży, w tym do przeprowadzania Indywidualnego Kinestetycznyego Treningu Pisania© (IKTP) a tym samym przygotowania do pisania lub udoskonalenia funkcji pisania.

  Szkolenie bazuje na umiejętnościach z zakresu diagnozy i terapii ręki, które są niezbędne do prowadzenia terapii sprawności grafomotorycznej, dlatego zapraszamy na nie jedynie Absolwentów naszych szkoleń z zakresu terapii ręki.

ZAKRES SZKOLENIA:

(poniżej prezentujemy jedynie wyciąg programu, jego bardzo obszerna całośc, zostanie udostępniona osobom zgłaszającym się, jest ona chroniona prawem autorskim)

MODUŁ DIAGNOSTYCZNY

Diagnoza sprawności grafomotorycznej dziecka©
Diagnoza gotowości do pisania©

MODUŁ TERAPEUTYCZNY

Poziom I – przygotowanie do pisania

 • Ćwiczenia nadgarstka i palców
 • Ćwiczenia zwiększające sprawność ręki podczas pisania
 • Multisensoryczny Program Stymulacji Dłoni©

Poziom II – Indywidualny Kinestetyczny Trening Pisania© (IKTP©)

 • Wyobrażeniowy model pisania©
 • Skalowanie pisarskie©
 • Kierunek ruchu podczas pisania
 • Usprawnienie do pisania w liniaturze
 • Przebieg IKTP

Poziom III – wspomaganie funkcji pisania

 • Grafoplastyka©
 • Wybór właściwego narzędzia pisarskiego
 • Stymulowanie wlaściwego chwytu narzędzia pisarskiego
 • Wybór ręki dominującej
 • Leworęczność – wsparcie dla dziecka
 • Przegląd pomocy do treningów grafomotoryki

UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • Podręcznik Trenera Grafomotorki, a w nim:
  • część merytoryczna
  • propozycje ćwiczeń do MODUŁU DIAGNOSTYCZNEGO i MODUŁU TERAPEUTYCZNEGO
 • Karty Pracy Trenera Grafomotoryki
  • z pełnym Indywidualnym Kinestetycznym Treningiem Pisania
  • karty Uczestnik otrzymuje również w wersji pdf

Weź udział w profesjonalnym warsztacie - doskonal swoje umiejętności w ProCentrum

Cena specjalna szkolenia: 498 zł

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

Adresaci:

Wyłącznie Absolwenci szkolenia Terapia Ręki w ProCentrum.

Oceny Uczestników:

Szkolenie najwyżej oceniane przez Uczestników. Poznaj opinie o nas i przyjdź na najlepsze szkolenie w najlepszej cenie.

tekst alternatywny

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

 • GDAŃSK – 22.05.2022 – zapisy zakończone
 • GDAŃSK – 29.06.2022 – zapisy zakończone
 • GDAŃSK – wkrótce nowy termin
 • KATOWICE – 19.03.2022 – brak miejsc
 • KATOWICE – wkrótce nowy termin
 • KRAKÓW – 03.04.2022 – brak miejsc
 • ŁÓDŹ – 04.12.2021 – brak miejsc
 • POZNAŃ – 19.06.2022 – zapisy zakończone
 • POZNAŃ – wkrótce nowy termin
 • RZESZÓW – 08.07.2022 – zapisy zakończone
 • WARSZAWA – 21.05.2022 – zapisy zakończone
 • WARSZAWA – 04.06.2022 – brak miejsc
 • WARSZAWA – wkrótce nowy termin
 • WROCŁAW – 12.06.2022 – zapisy zakończone
 • WROCŁAW – wkrótce nowy termin

ZGŁOSZENIA:

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika oraz nr telefonu

Zapraszamy