logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

TERAPIA RĘKI i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż©

Szkolenie I i II stopnia nadające pełne kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii ręki oraz tytuł Terapeuta Ręki

CEL SZKOLENIA: Podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy sprawności motorycznej dziecka, planowania i prowadzenia terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz wykonywania masażu stymulacyjno-sensorycznego rąk.

  ✔ jeden dzień, pełen zakres
  ✔ Podręcznik Terapeuty Ręki© dla każdego Uczestnika
  ✔ trzy moduły: DIAGNOZA, TERAPIA, MASAŻ
  ✔ pełne KOMPETENCJE do prowadzenia diagnozy i terapii ręki
  ✔ przygotowanie do pracy terapeutycznej
  ✔ narzędzie: arkusz diagnostyczny
  ✔ wzory: diagnozy i planu terapii
  ✔ ponad 200 przykładów technik i ćwiczeń na wszystkie obszary pracy nad motoryką
  ✔ współpraca z rodzicami
  ✔ warsztat z praktykiem
  ✔ certyfikat i zaświadczenie

Weź udział w profesjonalnym warsztacie - doskonal swoje umiejętności w ProCentrum

.

PROGRAM SZKOLENIA TERAPIA RĘKI

Szkolenie jest rozbudowanym warsztatem i obejmuje swoim zakresem program I i II stopnia Terapii Ręki – jest kompleksową całością.

Program zawiera 3 obowiązkowe moduły:

MODUŁ I – diagnoza sprawności motorycznej dziecka

 • Zarys anatomii i fizjologii ręki
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka
 • Kształtowanie chwytania, manipulacji, koordynacji oko-ręka
 • Fazy rozwoju aktywności dziecka: rysowanie, kolorowanie, modelowanie i ich wpływ na pisanie
 • Analiza oddziaływania zaburzeń integracji sensorycznej na praksję ręki
 • Ocena sprawności motorycznej dziecka
  • somatognozja i orientacja przestrzenna
  • stabilizacja centralna
  • zakresy ruchu w stawach
  • funkcje wzrokowo-motoryczne

MODUŁ II – planowanie i prowadzenie terapii ręki

 • Etapy rozwoju chwytu narzędzia pisarskiego – analiza chwytu i ruchu ręki
 • Konstruowanie planów terapii
 • Cele terapii i działań terapeuty oraz jego rola
  • Główne cele terapeutyczne
  • Precyzowanie kierunku pracy i określanie celów szczegółowych
  • Schemat jednostki terapeutycznej i przebiegu procesu terapeutycznego
  • Zasady i czas trwania terapii
  • Formy terapii
 • Zapewnianie właściwej postawy podczas pisania
  • Analiza środowiska pracy dziecka: krzesło, stół, ułożenie zeszytu
  • Ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu oraz korygowanie ułożenia miednicy
 • Torowanie aktywności ręki: ćwiczenia rozruchowe, manualne i manipulacyjne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych
 • Techniki i ćwiczenia wspomagające naukę pisania
 • Autorska koncepcja stymulowania rozwoju funkcjonalnego chwytu narzędzia pisarskiego i funkcji pisania
 • Wybór ręki dominującej
 • Terapia czynności samoobsługowych
 • Grafika pisma, objawy dysgrafii, terapia ręki a dysgrafia
 • Relacja z rodzicami/opiekunami i jej znaczenie w przebiegu terapii
 • Portfolio rozwoju potencjału dziecka©
 • Pokaz pomocy niezbędnych w terapii motoryki dużej i małej
 • Profilaktyka zaburzeń motoryki małej© w przedszkolu i szkole – innowacyjne działanie prewencyjne

MODUŁ III – masaż stymulacyjno-sensoryczny ręki

 • Rola masażu w procesie terapeutycznym
 • Instruktaż masażu stymulacyjno-sensorycznego ręki

CZAS TRWANIA

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych profesjonalnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej na programie I i II stopnia terapii ręki.
 • 10 godzin dydaktycznych – stanowi jednodniowy praktyczny warsztat, realizowany zawsze w formie stacjonarnej.
 • 6 godzin dydaktycznych – stanowi dodatkowe doskonalenie indywidualne Uczestnika, poszerzające nabytą wiedzę i umiejętności, na materiale otrzymanym w formie autorskiego Podręcznika Terapeuty Ręki©.
Łączna liczba godzin widniejąca na certyfikacie z akredytacją MEiN obejmuje pracę na szkoleniu stacjonarnym oraz pracę własną Uczestnika – w sumie aż 16 godzin dydaktycznych!   

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00. – 18.15 lub 09.00 – 17.15 w zależności od lokalizacji.

CENA: najlepsza cena - 658 zł w całej Polsce

Adresaci

nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, logopedzi, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy świetlic, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym a także studenci i rodzice.

PROWADZĄCA

Katarzyna Gromelska – terapeuta SI, pedagog specjalny, instruktor terapii ręki, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener, diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, nauczyciel-terapeuta-praktyk.

CERTYFIKAT

ProCentrum jest Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – nr wpisu 142/NPDN/2016. Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty o numerze RED.5470.20.2019.MT z dnia 30 sierpnia 2019 r. – co poświadcza najwyższą jakość naszych szkoleń, kadry, programów i publikacji. Ponadto akredytacja MEiN oznacza, że nasze szkolenia podlegają pełnej refundacji ze środków publicznych.

Osoba kończąca szkolenie otrzymuje dwa dokumenty: certyfikat oraz zaświadczenie, poświadczające, że Uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w zakresie  samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki oraz uzyskał tytuł Terapeuta Ręki.

Szkolenie w PEŁNI uprawnia do prowadzenia diagnozy i terapii ręki w każdej placówce oświatowej jak i w prywatnym gabinecie. Certyfikat nie upoważnia do szkolenia osób dorosłych.

Oceny Uczestników

Szkolenie najwyżej oceniane przez Uczestników. Poznaj opinie o nas i przyjdź na najlepsze szkolenie w najlepszej cenie.

Opinie znajdziesz w Google TUTAJ oraz na Facebooku TUTAJ

procentrum

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Ukończenie Terapii Ręki w ProCentrum daje możliwość uczestnictwa w szkoleniu TRENER GRAFOMOTORYKI©

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA

Nowe terminy uruchamiane są możliwie najszybciej.

W miastach, gdzie brakuje miejsc, możliwe jest zapisanie się na listy rezerwowe.

 • BIAŁYSTOK – 24.02.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • BYDGOSZCZ – 23.03.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • BYDGOSZCZ – 26.10.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • GDAŃSK – 07.06.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • GDAŃSK – 09.11.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • KATOWICE – 13.04.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • KATOWICE – 19.05.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • KATOWICE – 15.06.2024 – zapisy zakończone
 • KATOWICE – 14.09.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • KRAKÓW – 10.03.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • KRAKÓW – 18.05.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • KRAKÓW – 16.06.2024 – zapisy zakończone
 • KRAKÓW – 15.09.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • LUBLIN – 16.03.2024 – zapisy zakończone
 • ŁÓDŹ – 01.03.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • ŁÓDŹ – 11.05.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • ŁÓDŹ – 06.09.2024- zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • OLSZTYN – 25.05.2024 – zapisy zakończone
 • POZNAŃ – 24.03.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • POZNAŃ – 12.05.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • POZNAŃ – 22.09.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • RZESZÓW – 14.04.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • RZESZÓW – 14.12.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • SZCZECIN – 25.06.2024 – brak miejsc – LISTA REZERWOWA ZAMKNIĘTA
 • WARSZAWA – 26.05.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • WARSZAWA – 29.09.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • WROCŁAW – 06.04.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • WROCŁAW – 22.06.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • WROCŁAW – 21.09.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA

* zapis NA LISTĘ REZERWOWĄ oznacza, że lista szkolenia nie została jeszcze zamknięta, a miejsca rotują. Zapisanie na tę listę GWARANTUJE powiadomienie o ew. zwalniającym się miejscu bądź propozycję terminu alternatywnego bez konieczności ponownego zgłaszania się na inny termin. Zapisanie na listę rezerwową nie jest jednoznaczne z niedostaniem się na wybrane przez Państwa szkolenie.

** lista rezerwowa zamknięta oznacza, że nie przyjmujemy zgłoszeń na ten termin, gdyż lista osób osiągnęła maksymalną liczbę, prosimy o wybór innego terminu

ZGŁOSZENIA

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika oraz NUMER telefonu

Zapraszamy