logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

TERAPIA RĘKI i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż©

Szkolenie I i II stopnia nadające pełne kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii ręki oraz tytuł Terapeuta Ręki

CEL SZKOLENIA: Podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy sprawności motorycznej dziecka, planowania i prowadzenia terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz wykonywania masażu stymulacyjno-sensorycznego rąk.

  ✔ jeden dzień, pełen zakres
  ✔ Podręcznik Terapeuty Ręki© dla każdego Uczestnika
  ✔ trzy moduły: DIAGNOZA, TERAPIA, MASAŻ
  ✔ pełne KOMPETENCJE do prowadzenia diagnozy i terapii ręki
  ✔ przygotowanie do pracy terapeutycznej
  ✔ narzędzie: arkusz diagnostyczny
  ✔ wzory: diagnozy i planu terapii
  ✔ ponad 200 przykładów technik i ćwiczeń na wszystkie obszary pracy nad motoryką
  ✔ współpraca z rodzicami
  ✔ warsztat z praktykiem
  ✔ certyfikat i zaświadczenie

Weź udział w profesjonalnym warsztacie - doskonal swoje umiejętności w ProCentrum

.

PROGRAM SZKOLENIA TERAPIA RĘKI

Szkolenie jest rozbudowanym warsztatem i obejmuje swoim zakresem program I i II stopnia Terapii Ręki – jest kompleksową całością.

Program zawiera 3 obowiązkowe moduły:

MODUŁ I – diagnoza sprawności motorycznej dziecka

 • Zarys anatomii i fizjologii ręki
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka
 • Kształtowanie chwytania, manipulacji, koordynacji oko-ręka
 • Fazy rozwoju aktywności dziecka: rysowanie, kolorowanie, modelowanie i ich wpływ na pisanie
 • Analiza oddziaływania zaburzeń integracji sensorycznej na praksję ręki
 • Ocena sprawności motorycznej dziecka
  • somatognozja i orientacja przestrzenna
  • stabilizacja centralna
  • zakresy ruchu w stawach
  • funkcje wzrokowo-motoryczne

MODUŁ II – planowanie i prowadzenie terapii ręki

 • Etapy rozwoju chwytu narzędzia pisarskiego – analiza chwytu i ruchu ręki
 • Konstruowanie planów terapii
 • Cele terapii i działań terapeuty oraz jego rola
  • Główne cele terapeutyczne
  • Precyzowanie kierunku pracy i określanie celów szczegółowych
  • Schemat jednostki terapeutycznej i przebiegu procesu terapeutycznego
  • Zasady i czas trwania terapii
  • Formy terapii
 • Zapewnianie właściwej postawy podczas pisania
  • Analiza środowiska pracy dziecka: krzesło, stół, ułożenie zeszytu
  • Ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu oraz korygowanie ułożenia miednicy
 • Torowanie aktywności ręki: ćwiczenia rozruchowe, manualne i manipulacyjne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych
 • Techniki i ćwiczenia wspomagające naukę pisania
 • Autorska koncepcja stymulowania rozwoju funkcjonalnego chwytu narzędzia pisarskiego i funkcji pisania
 • Wybór ręki dominującej
 • Terapia czynności samoobsługowych
 • Grafika pisma, objawy dysgrafii, terapia ręki a dysgrafia
 • Relacja z rodzicami/opiekunami i jej znaczenie w przebiegu terapii
 • Portfolio rozwoju potencjału dziecka©
 • Pokaz pomocy niezbędnych w terapii motoryki dużej i małej
 • Profilaktyka zaburzeń motoryki małej© w przedszkolu i szkole – innowacyjne działanie prewencyjne

MODUŁ III – masaż stymulacyjno-sensoryczny ręki

 • Rola masażu w procesie terapeutycznym
 • Instruktaż masażu stymulacyjno-sensorycznego ręki

CZAS TRWANIA:

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych profesjonalnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej na programie I i II stopnia terapii ręki.
 • 10 godzin dydaktycznych – stanowi jednodniowy praktyczny warsztat, realizowany zawsze w formie stacjonarnej.
 • 6 godzin dydaktycznych – stanowi dodatkowe doskonalenie indywidualne Uczestnika, poszerzające nabytą wiedzę i umiejętności, na materiale otrzymanym w formie autorskiego Podręcznika Terapeuty Ręki©.
Łączna liczba godzin widniejąca na certyfikacie z akredytacją MEiN obejmuje pracę na szkoleniu stacjonarnym oraz pracę własną Uczestnika – w sumie aż 16 godzin dydaktycznych!

CENA: najlepsza cena - 498 zł w całej Polsce

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, logopedzi, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy świetlic, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, terapeuci zajęciowi, i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym a także studenci i rodzice.

PROWADZĄCA:

Katarzyna Gromelska – terapeuta SI, pedagog specjalny, instruktor terapii ręki, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener, diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, nauczyciel-terapeuta-praktyk.

Oceny Uczestników:

Szkolenie najwyżej oceniane przez Uczestników. Poznaj opinie o nas i przyjdź na najlepsze szkolenie w najlepszej cenie.

Opinie znajdziesz w Google TUTAJ oraz na Facebooku TUTAJ

procentrum

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

Ukończenie Terapii Ręki w ProCentrum daje możliwość uczestnictwa w szkoleniu TRENER GRAFOMOTORYKI©

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Nowe terminy uruchamiane są możliwie najszybciej.

W miastach, gdzie brakuje miejsc, możliwe jest zapisanie się na listy rezerwowe.

 • BIAŁYSTOK – 27.08.2022 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • BYDGOSZCZ – 17.09.2022 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • GDAŃSK – 02.05.2022 – brak miejsc
 • GDAŃSK – 28.06.2022 – zapisy zakończone
 • KATOWICE – 08.10.2022 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • KRAKÓW – 09.10.2022 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • LUBLIN – 06.07.2022 – zapisy zakończone
 • ŁÓDŹ – 18.09.2022 – zapisy trwają – lista rezerwowa
 • OLSZTYN – 24.09.2022 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • POZNAŃ – 02.10.2022 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • RZESZÓW – 07.07.2022 – lista rezerwowa, zapisy zakończone
 • WARSZAWA – 03.09.2022 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • WARSZAWA – 04.09.2022 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • WROCŁAW – 11.09.2022 – zapisy trwają – lista rezerwowa

ZGŁOSZENIA:

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika oraz NUMER telefonu

Zapraszamy