logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

LOGORYTMIKA – ruch słuch słowo©

Pełne przygotowanie DO PROWADZENIA ZAJĘĆ LOGORYTMICZNYCH!

  W innowacyjny sposób wspomagaj rozwój mowy dziecka poprzez ruch, słuch i słowo.

  Na szkoleniu Logorytmika nadajemy znaczenie wczesnej stymulacji muzycznej w kształtowaniu mowy dziecka, uczymy stymulować percepcję wzrokową, słuchową i uczymy prowadzić zajęcia logorytmiczne wg nowatorskiej koncepcji ruch-słuch-słowo©.

  • jedyne takie szkolenie – oryginalne i w pełni autorskie
  • szkolenie z najwyższej klasy SPECJALISTĄ – praktykiem
  • szkolenie – warsztat – w całości praktyczne
  • pełne kompetencje do prowadzenia zajęć logorytmicznych
  • wszystkie ćwiczenia i zabawy prowadzone są ze szczegółowym omówieniem – wyjaśniamy co jak i dlaczego działa w logorytmice, propozycje są modyfikowane z uwzględnieniem różnych grup odbiorców
  • nabyte umiejętności i zabawy możliwe są do zastosowania od razu w praktyce własnej Uczestnika
  • Podręcznik Logorytmika© dla każdego Uczestnika – szczegółowy opis wszystkich aktywności
  • aż 65 nowych wielosekwencyjnych zabaw/ćwiczeń logorytmicznych na jednym szkoleniu
  • łącznie aż 83 zabawy w Podręczniku Logorytmika©
  • materiał na cały rok pracy z dziećmi oraz do własnej rozbudowy! – nieskończone źródło inspiracji
  • propozycje gotowych scenariuszy
  • nagrania utworów muzycznych – 100% autorskie – nieograniczony dostęp
  • karty pracy w wersji kolor i czarno-białej – nieograniczony dostęp
  • plansze demonstracyjne do zabaw – nieograniczony dostęp

  Logorytmika – ruch słuch słowo© to metoda wspierająca rozwój mowy i kompetencji językowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez zabawy ruchowe, słuchowe i słowne.

  Na szkoleniu poznają Państwo zabawy i ćwiczenia wielosekwencyjne:

  • rozwijające mowę i komunikację
  • stymulujące rozwój uwagi słuchowej i wzrokowej, poprzez szybkie reakcje na bodziec
  • kształtujące poczucie rytmu
  • rozwijające czucie ciała w przestrzeni
  • doskonalące koordynację słuchowo – ruchową
  • rozwijające motorykę dużą i małą
  • usprawniające planowanie ruchu
  • zawierające rozgrzewki artykulacyjne
  • uczące słuchania, zapamiętywania i rozumienia

  Na szkoleniu działamy warsztatowo, dzięki temu lepiej poznajemy i rozumiemy sens zabaw. Każde ćwiczenie poddane jest analizie dotyczącej sposobów realizacji i celów w różnych grupach wiekowych. Proponowane przez nas aktywności wzbogacą Państwa warsztat pracy o aktywności lubiane przez dzieci, dające im wiele radości, a jednocześnie wpływające na ich rozwój. Każda zabaw  została wielokrotnie przeprowadzona z dziećmi. Wiemy jak zareagują  i jak dana aktywność przełoży się na ich funkcjonowanie.

  Przyjdź i zobacz jak pracujemy – działaj z nami !

NAJLEPSZA CENA - 498 zł w całej Polsce!

CZAS TRWANIA: 10 godzin dydaktycznych

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00. – 18.00 lub 09.00 – 17.00 w zależności od lokalizacji.

Adresaci

nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, logopedzi, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy świetlic, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, terapeuci zajęciowi, i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym a także studenci i rodzice.

PROWADZĄCA

Ewa Bombol – neurologopeda, logopeda, muzykoterapeuta, muzykolog, praktyk, diagnosta i terapeuta w poradnictwie psychlogiczno-pedagogicznym, trener, autorka zabaw, muzyki, programów terapeutycznych

CERTYFIKAT

ProCentrum jest Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – nr wpisu 142/NPDN/2016. Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty o numerze RED.5470.20.2019.MT z dnia 30 sierpnia 2019 r. – co poświadcza najwyższą jakość naszych szkoleń, kadry, programów i publikacji. Ponadto akredytacja MEiN oznacza, że nasze szkolenia podlegają pełnej refundacji ze środków publicznych.

Uczestnik otrzymuje dwa dokumenty: certyfikat i zaświadczenie poświadczające nabycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć logorytmicznych.
Certyfikat nie upoważnia do szkolenia osób dorosłych.

Oceny Uczestników

Szkolenie najwyżej oceniane przez Uczestników. Poznaj opinie o nas i przyjdź na najlepsze szkolenie w najlepszej cenie.

tekst alternatywny

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA - NOWE TERMINY 2023/2024

 • BIAŁYSTOK – 13.04.2024 – zapisy zakończone
 • BYDGOSZCZ – 16.06.2024 – zapisy zakończone
 • GDAŃSK – 24.09.2023 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • GDAŃSK – 15.06.2024 – zapisy zakończone
 • KATOWICE – 24.03.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • KATOWICE – 21.09.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • KRAKÓW – 07.04.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • KRAKÓW – 17.11.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • ŁÓDŹ – 23.03.2024 – zapisy zakończone
 • ŁÓDŹ – 15.12.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • POZNAŃ – 11.02.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • POZNAŃ – 19.10.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • RZESZÓW – 07.01.2024 – zapisy zakończone
 • WARSZAWA – 14.04.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • WARSZAWA – 20.10.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • WROCŁAW – 10.02.2024 -brak miejsc – zapisy zakończone
 • WROCŁAW – 22.09.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA

* zapis NA LISTĘ REZERWOWĄ oznacza, że lista szkolenia nie została jeszcze zamknięta, a miejsca rotują. Zapisanie na tę listę GWARANTUJE powiadomienie o ew. zwalniającym się miejscu bądź propozycję terminu alternatywnego bez konieczności ponownego zgłaszania się na inny termin. Zapisanie na listę rezerwową nie jest jednoznaczne z niedostaniem się na wybrane przez Państwa szkolenie.

** lista rezerwowa zamknięta oznacza, że nie przyjmujemy zgłoszeń na ten termin, gdyż lista osób osiągnęła maksymalną liczbę, prosimy o wybór innego terminu

ZGŁOSZENIA

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika oraz NUMER TELEFONU

Zapraszamy