logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

.

INTEGRACJA SENSORYCZNA W PRAKTYCE

ZABAWY SENSOMOTORYCZNE AKTYWIZUJĄCE ZMYSŁY©

 

 

Aktywizacja zmysłów i ich rozwój może odbywać się w każdej zabawie, każdej aktywności dziecka, jeśli są one odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone.

 

Jak poznać, który zmysł potrzebuje naszej uwagi i wsparcia?

 

Co się dzieje, gdy się turlamy i skaczemy?

 

Które zabawy pozwalają uwolnić zmysłową drogę do rozwoju funkcji poznawczych?

 

Odpowiemy na te pytania.

 

Sensomotoryczne zabawy aktywizujące zmysły to autorski program, który powstał na bazie doświadczeń w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to zbiór zabaw i aktywności polisensorycznych, które stymulują pracę układów zmysłowych oraz pozytywnie wpływają na rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci. Szkolenie ma stanowić wsparcie w zakresie organizowania aktywności rozwijających dziecko w sferze motorycznej, poznawczej oraz społeczno-emocjonalnej, a także w obszarze mowy.

 

PROWADZĄCA

Elżbieta Konopacka – terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda, oligofrenopedagog. Diagnosta i terapeuta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, doradca metodyczny, autorka wielu publikacji m.in. serii Uczę się mówić z Fretką,  Czytam z Fretką. Autorka zabaw, ćwiczeń, wierszyków, programów terapeutycznych.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, logopedzi, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, a także studenci i rodzice.

 

CEL SZKOLENIA

Podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania sensomotorycznego rozwoju dziecka i jego sensorycznego zintegrowania z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej (SI).

 

PROGRAM SZKOLENIA

Blok merytoryczny

 1. Funkcjonowanie zmysłowe dziecka.
 2. Bazowe układy sensoryczne.
 3. Rozwój mowy w aspekcie sensomotorycznym.
 4. Zaburzenia integracji sensorycznej.
  • symptomatyka zaburzeń
  • oddziaływanie zaburzeń SI na całościowy rozwój dziecka
  • wpływ zaburzeń SI na rozwój mowy i aktywności komunikacyjnej

Blok praktyczny

1. Strategie stymulacji polisensorycznej w warunkach przedszkolnych

 • ćwiczenia wspierające rozwój sprawności motorycznej
 • aktywności stymulujące pracę układu przedsionkowego i proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego i węchowego
 • pobudzanie funkcjonowania układu słuchowego
  • uwrażliwianie słuchowe
  • ćwiczenia pamięci słuchowej
 • ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową

2. Budowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych

 • współpraca w grupie
 • realizowanie celów zespołowych
 • wyrażanie emocji i dzielenie się nimi w grupie

3. Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej z wykorzystaniem stymulacji sensomotorycznej.

 

KONCEPCJA PRZEBIEGU SZKOLENIA

BLOK MERYTORYCZNY

W części teoretycznej nastąpi omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem zmysłowym dziecka, rozwojem układów sensorycznych. Uczestnik dowie się także, jakie są i jak rozpoznawać, symptomy zaburzeń integracji sensorycznej i jak owe zaburzenia wpływają na codzienne funkcjonowanie dziecka i nabywanie przez niego kompetencji poznawczych, w tym komunikacyjnych.

 

BLOK PRAKTYCZNY

Część praktyczna szkolenia polega na realizacji zabaw sensomotorycznych przez Uczestników. Szkolenie zawiera 72 zabawy sensoryczne oraz dodatkowo ich warianty – łącznie ponad 100 zabaw. Jest to zbiór zabaw i aktywności, które stymulują pracę układów zmysłowych przez co budują funkcje poznawcze i wykonawcze oraz pozytywnie wpływają na rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci.

Ta część szkolenia to intensywna praca warsztatowa – Uczestnicy realizują na sobie każdą zabawę i doświadczają jej wpływu oraz omawiają cel każdej z aktywności, aby skutecznie dopierać właściwe oddziaływanie.

Proponowane zabawy można wykorzystać zgodnie z proponowanym scenariuszem, ale także jako odrębne aktywności. Ćwiczenia są tak skonstruowane, że mogą służyć do dalszej kreatywnej rozbudowy.

Możliwa jest zarówno praca w grupach, jak i indywidualna.

 

UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • Podręcznik do szkolenia
  • rozbudowana część merytoryczna
  • opis wszystkich proponowanych zabaw i sposobu ich prowadzenia
  • autorskie wierszyki/śpiewanki
 • karty pracy – nieograniczony dostęp na serwerze
 • karty demonstracyjne – nieograniczony dostęp na serwerze

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

10 godzin dydaktycznych (8 godzin zegarowych)

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 18.10.

 

CERTYFIKAT

ProCentrum jest Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli nr wpisu 142/NPDN/2016.

Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty – co poświadcza najwyższą jakość naszej kadry, programów i publikacji. Ponadto akredytacja MEiN oznacza, że nasze szkolenia podlegają pełnej refundacji ze środków publicznych.

Osoba kończąca szkolenie otrzymuje dwa dokumenty: certyfikat i zaświadczenie, poświadczające, że Uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania sensomotorycznego rozwoju dziecka z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej.

 

CENA

498 zł – za całość szkolenia oraz komplet profesjonalnych materiałów dydaktycznych

AKTUALNE TERMINY

 • GDAŃSK – 18.02.2024 – zapisy zakończone
 • GDAŃSK – 30.11.2024 – w godzinach 9.00-17.10. – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • KATOWICE – 17.03.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • KATOWICE – 28.09.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • KRAKÓW – 26.05.2024 – zapisy zakończone
 • KRAKÓW – 27.10.2024 – w godzinach 9.00-17.10. – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • ŁÓDŹ – 16.06.2024 – zapisy zakończone
 • ŁÓDŹ – 29.09.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • POZNAŃ – 03.03.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • POZNAŃ – 09.11.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • RZESZÓW – 26.10.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • WARSZAWA – 07.04.2024 – zapisy zakończone
 • WARSZAWA – 01.12.2024 – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA
 • WROCŁAW – 11.02.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • WROCŁAW – 10.11.2024 – w godzinach 9.00-17.10. – zapisy trwają – WOLNE MIEJSCA

* zapis NA LISTĘ REZERWOWĄ oznacza, że lista szkolenia nie została jeszcze zamknięta, a miejsca rotują. Zapisanie na tę listę GWARANTUJE powiadomienie o ew. zwalniającym się miejscu bądź propozycję terminu alternatywnego bez konieczności ponownego zgłaszania się na inny termin. Zapisanie na listę rezerwową nie jest jednoznaczne z niedostaniem się na wybrane przez Państwa szkolenie.

ZGŁOSZENIA

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika oraz NUMER telefonu