logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 Trening bazowych funkcji słuchowych – program DOBRZE SŁYSZĘ©

Trening bazowch funkcji słuchowych - program Dobrze słyszę© – pełne oryginalnych pomysłów, inspirujące szkolenie, budujące podstawowe funkcje słuchowe. Sprawdzone w różnych grupach wiekowych ćwiczenia, zadania, aktywności – chętnie odtwarzane przez dzieci, doskonale sprawdzające się zarówno w profilaktyce jak i terapii.

  ✔ autorski program stymulacji bazowych funkcji słuchowych: percepcji, uwagi, pamięci oraz koordynacji słuchowo-ruchowej

  ✔ zabawy i ćwiczenia dedykowane dzieciom w procesie przygotowania do czytania i pisania, czyli w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w wieku już od 3 do 7-8 lat

  ✔ niewyczerpane źródło zabaw i ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach grupowych i indywidualnych, w tym ćwiczeń z instrumentami, rekwizytami i muzyką

  ✔ praca nad słuchem – zmysłem wiodącym w nauce czytania i pisania

  ✔ zabawy i ćwiczenia do wykorzystania na zajęciach grupowych i indywidualnych

  ­✔ ćwiczenia z instrumentami, rekwizytami i muzyką

  ­✔ zestaw autorskich kart pracy

  ­✔ pakiet muzyki do ćwiczeń

  ­✔ Zeszyt Terapeuty© – bogaty materiał szkoleniowy z opisem wszystkich ćwiczeń
  ­

Przyjdź a ...

  • ­rozwiniesz u swoich podopiecznych fundamentalne dla czytania i pisania funkcje słuchowe
  • poznasz skuteczne zabawy wpływające na prawidłowe funkcjonowanie pamięci, percepcji i koncentracji uwagi słuchowej
  • przeprowadzisz atrakcyjne zajęcia w oparciu o nasz program
  • przygotujesz dzieci do przygody jaką będzie dla nich czytanie i pisanie
   ­

Adresaci

nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolni (szczególnie klas I), terapeuci pedagogiczni, logopedzi, studenci kierunków pedagogicznych i logopedycznych, nauczyciele wspomagający oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką

PROWADZĄCA

Ewa Bombol – neurologopeda, logopeda, muzykoterapeuta, muzykolog, praktyk, diagnosta i terapeuta w poradnictwie psychlogiczno-pedagogicznym, trener, autorka zabaw, muzyki, programów terapeutycznych

CERTYFIKAT

ProCentrum jest Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – nr wpisu 142/NPDN/2016. Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (nr RED.5470.20.2019.MT z dnia 30 sierpnia 2019 r.) – co poświadcza najwyższą jakość naszej kadry, programów i publikacji. Ponadto akredytacja MEiN oznacza, że nasze szkolenia podlegają pełnej refundacji ze środków publicznych.

Uczestnik otrzymuje dwa dokumenty: certyfikat i zaświadczenie poświadczające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia treningu bazowych funkcji słuchowych wg programu Dobrze słyszę©
Certyfikat nie upoważnia do szkolenia osób dorosłych.

NAJLEPSZA CENA - 468 zł w całej Polsce! od września 2024 cena - 498 zł od osoby

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 16.30

Oceny Uczestników

Szkolenie najwyżej oceniane przez Uczestników. Poznaj opinie o nas i przyjdź na najlepsze szkolenie w najlepszej cenie.

tekst alternatywny

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA

Szkolenie realizowane jest raz w roku w wybranych miastach.

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy w poniższych terminach:

 • KATOWICE – 06.04.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • WARSZAWA – 09.06.2024 – brak miejsc – zapisy zakończone
 • WROCŁAW – 07.12.2024 – trwają zapisy – WOLNE MIEJSCA

ZGŁOSZENIA

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika oraz NUMER TELEFONU

 

Zapraszamy