logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ARTETERAPIA – zmysłami w emocje©

ZAKRES SZKOLENIA

  ➡ uczestniczysz w trzech warsztatach
  ➡ poznajesz i stosujesz techniki: muzykoterapii, plastykoterapii, dramy, bajkoterapii, chromoterapii
  ➡ doświadczasz osobiście
  ➡ otrzymujesz certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych poznanymi technikami
  ➡ w podręczniku do szkolenia dostajesz scenariusze ćwiczeń ze wszystkich warsztatów
  ➡ otrzymujesz wykorzystane utwory muzyczne
  ➡ tworzysz podczas szkolenia jego elementy

SZKOLENIE MA NA CELU PRACĘ Z EMOCJAMI I ZACHOWANIEM

Nie brudzimy się dla samego brudzenia, nie malujemy buziek, nie prowadzimy animacji.
PROPONOWANE ĆWICZENIA WYMAGAJĄ ZAANGAŻOWANIA I NIE MAJĄ POWIERZCHOWNEGO CHARAKTERU. Dotykamy bardzo ważnych aspektów funkcjonowania dziecka w grupie.

  Poznaj nasz autorski program do pracy z emocjami i zachowaniem dzieci: Zmysłami w emocje©

  ✔Jak poprawić relacje w grupie: dziecko-dziecko, dziecko-nauczyciel?
  ✔Jak poprowadzić grupę do współpracy?
  ✔ Jak nauczyć dzieci nazywania i mówienia o emocjach?
  ✔ Jak wyrażać potrzeby, myśli, troski?
  ✔ Jak nauczyć odpowiedzialności?
  ✔ Jak wprowadzić dobrą komunikację?
  ✔ Jak uwrażliwić dzieci na krzywdę innych?
  ✔ Jak stworzyć atmosferę szacunku i tolerancji?
  ✔ Jak zainspirować dzieci do ekspresji, współdzielenia przestrzeni?
  ✔ Jak poprowadzić ciekawe zajęcia wychowawcze?

  Przyjdź i poznaj naszą propozycję. Przyjdź i przeżyj z nami cudowny arteterapeutyczny dzień.

  Daj dzieciom radość, możliwość działania i tworzenia. Rozwijaj ich duchowość, moralność a także wyobraźnię, myślenie, uwagę.

  Naucz samodzielności i zarazem pracy w grupie, zaradności, dokładności, ładu oraz dbania o siebie i innych. Uwrażliwiaj dzieci na otaczającą rzeczywistość.

  Szkolenie przebiega bardzo dynamicznie. Jest zbudowane z trzech warsztatów, w których trzonem jest: muzykoterapia, plastykoterapia oraz drama.

  Po każdym ćwiczeniu lub serii prowadzący omawia daną technikę terapeutyczną i możliwości jej zastosowania.

Adresaci

nauczyciele wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolni, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy świetlic, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także studenci.

SPECJALNA CENA szkolenia: 568 zł (cena regularna 598 zł)

CZAS TRWANIA: 11 godzin dydaktycznych: 10.00 - 18.20

PROWADZĄCE

o
Ewa Bombol – neurologopeda, logopeda, muzykoterapeuta, muzykolog, diagnosta i terapeuta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, trener, autorka zabaw, muzyki, programów terapeutycznych, nauczyciel-terapeuta-praktyk.
.
Katarzyna Gromelska – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener dramy I i II stopnia, terapeuta SI, trener, diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, nauczyciel-terapeuta-praktyk.

CERTYFIKAT

ProCentrum jest Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – nr wpisu 142/NPDN/2016. Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty o numerze RED.5470.20.2019.MT z dnia 30 sierpnia 2019 r. – co poświadcza najwyższą jakość naszych szkoleń, kadry, programów i publikacji. Ponadto akredytacja MEiN oznacza, że nasze szkolenia podlegają pełnej refundacji ze środków publicznych.

Uczestnik otrzymuje: certyfikat i zaświadczenie potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych i wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka poprzez techniki arteterapeutyczne: plastykoterapię, muzykoterapię, bajkoterapię oraz dramę.

Oceny użytkowników

Szkolenie najwyżej oceniane przez Uczestników. Poznaj opinie o nas i przyjdź na najlepsze szkolenie w najlepszej cenie.

tekst alternatywny

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

 • KATOWICE – 16.11.2024 – trwają zapisy – WOLNE MIEJSCA
 • WARSZAWA – 08.12.2024 – trwają zapisy – WOLNE MIEJSCA

 

* zapis NA LISTĘ REZERWOWĄ oznacza, że lista szkolenia nie została jeszcze zamknięta, a miejsca rotują.

Zapisanie na tę listę GWARANTUJE powiadomienie o ew. zwalniającym się miejscu bądź propozycję terminu alternatywnego bez konieczności ponownego zgłaszania się na inny termin.

Zapisanie na listę rezerwową nie jest jednoznaczne z niedostaniem się na wybrane przez Państwa szkolenie.

ZGŁOSZENIA:

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika oraz NUMER TELEFONU

Zapraszamy