logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
.

ZABAWY STYMULUJĄCE ROZWÓJ MOWY DZIECKA

profilaktyka logopedyczna w edukacji – program PROFILOGO©

.

czyli

grupowe i indywidualne ZABAWY LOGOPEDYCZNE W PRZEDSZKOLU

.

CEL SZKOLENIA

Podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie stymulowania rozwoju mowy dziecka oraz planowania i wdrażania profilaktyki logopedycznej w edukacji.

 

ADRESACI SZKOLENIA

logopedzi oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele etapu wczesnoszkolnego, a także terapeuci, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

PROWADZĄCA

Ewa Bombol – neurologopeda, logopeda, muzykoterapeuta, muzykolog, praktyk, diagnosta i terapeuta w poradnictwie psychlogiczno-pedagogicznym, trener, autorka zabaw, ćwiczeń, muzyki, programów terapeutycznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Na szkoleniu ProfiLOGO podkreślamy i wzbogacamy kompetencje nauczycieli i logopedów oraz innych specjalistów w zakresie zapobiegania odstępstwom w nabywaniu kompetencji językowych oraz komunikacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolenym, a także uczymy prowadzić zajęcia profilaktyczne w tym zakresie.

Moduł teoretyczny

 • Problemy logopedyczne u dzieci w wieku przedszkolnym, ich przyczyny i konsekwencje.
 • Wpływ funkcji wzrokowych i słuchowych na rozwój mowy i komunikacji.
 • Przyczyny zaburzeń artykulacji.
 • Rozwój naśladownictwa i zabawy.
 • Motywacja do komunikacji.
 • Kiedy do logopedy? – Arkusz obserwacji logopedycznej dziecka (od 3r.ż.).
 • ProfiLOGO – Program Profilaktyki Logopedycznej.

Moduł praktyczny

Logopedyczne zoo© oraz Muzyczna profilaktyka logopedyczna©

 • Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych.
 • Planowanie ruchu w przestrzeni.
 • Trenowanie naśladowania ruchów i dźwięków.
 • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Ćwiczenia koordynacji słuchowo – ruchowej.
 • Zabawy oddechowo – fonacyjne.
 • Zabawy sekwencyjne.

 

KONCEPCJA PRZEBIEGU SZKOLENIA

W części teoretycznej nastąpi omówienie zagadnień związanych z profilaktyką logopedyczną oraz wdrożenie pracy nad oceną funkcjonowania komunikacyjnego dziecka poprzez dedykowany do tego kwestionariusz. A także przedstawienie programu profilaktycznego.

Część praktyczna szkolenia przebiega w dwóch blokach:

BLOK I: Logopedyczne zoo© – praca warsztatowa z wykorzystaniem materiału obrazkowego w postaci demonstracyjnych kart ze zwierzętami antropomorficznymi (o ludzkich cechach) – realizowanie ćwiczeń artykulacyjnych i ruchowych opisanych na instrukcji do każdej z kart.

BLOK II: Muzyczna profilaktyka logopedyczna© – praca warsztatowa na materiale muzycznym. Nowe, dotąd niepublikowane, autorskie zabawy rytmiczne i logorytmiczne prowadzane na dedykowanych do tego utworach muzycznych.

 

UCZESTNIK OTRZYMUJE

 • Podręcznik ProfiLOGO©
  • część merytoryczna
  • opisy i instrukcje do Logopedycznego zoo©
  • opisy i instrukcje do Muzycznej profilaktyki logopedycznej©
 • Arkusz obserwacji logopedycznej dziecka (od 3r.ż) – wersja w podręczniku i dostęp na serwerze
 • autorski kompletny Program Profilaktyki Logopedycznej
 • Logopedyczne zoo©
  • 83 KARTY DEMONSTRACYJNE PROFILOGO – w wersji wydrukowanej – teczka – piękne, kolorowe, wysokiej jakości karty rozmiaru A4
  • 63 FILMY INSTRUKTAŻOWE – nieograniczony dostęp na serwerze
 • Muzyczna profilaktyka logopedyczna©
  • PAKIET MUZYKI – nieograniczony dostęp na serwerze

 

CENA PROMOCYJNA

498 zł od osoby za całość szkolenia oraz komplet profesjonalnych materiałów dydaktycznych w wersji wydrukowanej i elektronicznej – zgodnie z opisem.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

10 godzin dydaktycznych

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 16.30.

 

CERTYFIKAT

Uczestnik otrzymuje dwa dokumenty: certyfikat i zaświadczenie poświadczające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i wdrażania profilaktyki logopedycznej oraz stymulowania rozwoju mowy dziecka.

ProCentrum jest Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – nr wpisu 142/NPDN/2016. Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty – co poświadcza najwyższą jakość naszej kadry, programów i publikacji. Ponadto akredytacja MEiN oznacza, że nasze szkolenia podlegają pełnej refundacji ze środków publicznych.

 

AKTUALNE TERMINY

         WARSZAWA – 24.02.2024 – zapisy zakończone

         WROCŁAW – 02.03.2024 – zapisy zakończone

 

 

ZGŁOSZENIA

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika oraz NUMER telefonu