logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Inspiruje nas dziecko – od diagnozy do terapii

Three happy children hold their thumbs up on the white background

W Centrum Terapii zajmujemy się kompleksową diagnozą i terapią pedagogiczną, logopedyczną i psychologiczną oraz diagnozą i terapią procesów Integracji Sensorycznej.

Prowadzimy wspomaganie rozwoju umysłowego, trenujemy z zakresu technik pamięciowych i uczenia się. Zajmujemy się wspieraniem rozwoju sensomotorycznego, w tym terapią ręki. Diagnozujemy gotowość szkolną
i przygotowujemy do szkoły.

Prowadzimy diagnozę i terapię dysleksji oraz innych trudności w uczeniu się. Organizujemy kompleksową terapię dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zapewniamy:

→ zajęcia „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka
dla każdego dziecka indywidualny program zajęć poprzedzony diagnozą (niezależne od posiadanej już opinii czy orzeczenia)
→ nowoczesne, autorskie metody pracy oraz przyjazną i bezpieczną atmosferę → opiekę doświadczonych specjalistów

Informacja

Obecnie wszystkie zajęcia odbywają się w miejscu zamieszkania dziecka objętego terapią.