logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ARTETERAPIA – zmysłami w emocje©

ZAKRES SZKOLENIA

  ➡ uczestniczysz w trzech warsztatach
  ➡ poznajesz i stosujesz techniki: muzykoterapii, plastykoterapii, dramy, bajkoterapii, chromoterapii
  ➡ doświadczasz osobiście
  ➡ otrzymujesz certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych poznanymi technikami
  ➡ otrzymujesz certyfikat potwierdzający ukończenie 3 warsztatów: plastykoterapeutycznego, muzykoterapeutycznego, dramowego
  ➡ w materiale szkoleniowym dostajesz scenariusze ćwiczeń ze wszystkich warsztatów
  ➡ otrzymujesz wykorzystane utwory muzyczne
  ➡ tworzysz podczas szkolenia jego elementy

SZKOLENIE MA NA CELU PRACĘ Z EMOCJAMI I ZACHOWANIEM

Nie brudzimy się dla samego brudzenia, nie malujemy buziek, nie prowadzimy animacji.
PROPONOWANE ĆWICZENIA WYMAGAJĄ ZAANGAŻOWANIA I NIE MAJĄ POWIERZCHOWNEGO CHARAKTERU. Dotykamy bardzo ważnych aspektów funkcjonowania dziecka w grupie.

  Poznaj nasz autorski program do pracy z emocjami i zachowaniem dzieci: Zmysłami w emocje©

  ✔Jak poprawić relacje w grupie: dziecko-dziecko, dziecko-nauczyciel?
  ✔Jak poprowadzić grupę do współpracy?
  ✔ Jak nauczyć dzieci nazywania i mówienia o emocjach?
  ✔ Jak wyrażać potrzeby, myśli, troski?
  ✔ Jak nauczyć odpowiedzialności?
  ✔ Jak wprowadzić dobrą komunikację?
  ✔ Jak uwrażliwić dzieci na krzywdę innych?
  ✔ Jak stworzyć atmosferę szacunku i tolerancji?
  ✔ Jak zainspirować dzieci do ekspresji, współdzielenia przestrzeni?
  ✔ Jak poprowadzić ciekawe zajęcia wychowawcze?

  Przyjdź i poznaj naszą propozycję. Przyjdź i przeżyj z nami cudowny arteterapeutyczny dzień.

  Daj dzieciom radość, możliwość działania i tworzenia. Rozwijaj ich duchowość, moralność a także wyobraźnię, myślenie, uwagę.

  Naucz samodzielności i zarazem pracy w grupie, zaradności, dokładności, ładu oraz dbania o siebie i innych. Uwrażliwiaj dzieci na otaczającą rzeczywistość.

  Szkolenie przebiega bardzo dynamicznie. Jest zbudowane z trzech warsztatów, w których trzonem jest: muzykoterapia, plastykoterapia oraz drama.

  Po każdym ćwiczeniu lub serii prowadzący omawia daną technikę terapeutyczną i możliwości jej zastosowania.

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy świetlic, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym a także studenci i rodzice.

Specjalna cena szkolenia: 398 zł

CZAS TRWANIA: 11 godzin dydaktycznych: 09.45 - 18.00

PROWADZĄCE:

Katarzyna Gromelska oraz Ewa Bombol

Oceny użytkowników

Szkolenie najwyżej oceniane przez Uczestników. Poznaj opinie o nas i przyjdź na najlepsze szkolenie w najlepszej cenie.

tekst alternatywny

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Wkrótce zostaną otwarte nowe terminy na drugą połowę 2022 roku.

ZGŁOSZENIA:

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika

Zapraszamy