logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

GROW with PLAY© – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne wspierające rozwój sensomotoryczny dziecka

ZAKRES SZKOLENIA:

  ➡ Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnym, terapeutą pedagogicznym, rodzicem, prowadzisz zajęcia ruchowe z dziećmi?
  ➡ Szukasz pomysłów na ciekawe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci?
  ➡ Dążysz do usamodzielniania swoich podopiecznych i chcesz ich w tym wspierać a nie wyręczać?
  ➡ Chcesz zadbać o prawidłową postawę dziecka w różnych aktywnościach?
  ➡ Interesuje Cię oddziaływanie multisensoryczne?
  ➡ Potrzebujesz udoskonalić swój warsztat profesjonalisty?
  ➡ Tworzysz zajęcia grupowe i indywidualne?

  Mamy dla Ciebie szkolenie, na którym nauczysz się wspierać sensomotoryczny rozwój dziecka w sposób profesjonalny, zaplanowany i adekwatny do potrzeb dziecka.
  Zatroszcz się z nami o stopy, kolana, bioderka, miednicę, kręgosłup, łopatki oraz ogólną postawę dziecka.
  Rozwijaj integrację sensoryczną poprzez ruch. Wspieraj rozwój poznawczy dziecka doskonaląc jego praksję, precyzję, koordynację.

  Program szkolenia:

  Funkcje ruchowe i poznawcze – ich fizjologiczne kształtowanie, wsparcie i stymulacja

  Postawa – prawidłowa pozycja podczas zajęć ruchowych i poznawczych

  Wsparcie rozwoju sensomotorycznego  – naturalny ruch a zajęcia w przedszkolu

  Środowisko – najlepsza strefa rozwoju dziecka

  Gry i zabawy ruchowe – wczesne wspomaganie motoryki dużej i małej

  Równowaga i propriocepcja – ćwiczenia stymulujące

  Zabawy sensoryczne – stymulacja multisensoryczna

  Przegląd pomocy do zajęć ruchowych

Cena specjalna szkolenia: 398 zł

CZAS TRWANIA: 10 h dydaktycznych

PROWADZĄCA:

Monika Szuszkiewicz – fizjoterapeuta, terapeuta SI, trener, dogoderapeuta, specjalista – praktyk, autorka zajęć sensomotorycznych dla dzieci w wieku od 1 roku życia, inicjatorka i propagatorka ruchu i ćwiczeń w rozwoju dziecka, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w Salach Doświadczania Świata ISNA-MSE (metody Snoezelen).

Oceny Uczestników:

Szkolenie najwyżej oceniane przez Uczestników. Poznaj opinie o nas i przyjdź na najlepsze szkolenie w najlepszej cenie.

tekst alternatywny

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Szkolenie ze względu na trwającą pandemię, realizowane jest obecnie wyłącznie w placówkach, dla Rad Pedagogicznych.

Zapraszamy placówki do kontaktu – przyjeżdżamy do każdej miejscowości 🙂

ZGŁOSZENIA:

Prosimy o napisanie maila na adres szkolenia@procentrum.com.pl
w temacie maila NAZWA SZKOLENIA oraz MIASTO i DATA
w treści wiadomości: IMIĘ i NAZWISKO Uczestnika